Javne nabavke


SRC „ŠUMADIJA“ sprovodi postupak javne nabavke putničkog automobila , JN 01/15.

Poziv 

KD putničko vozilo

02.06.2015. Obaveštenje :

Obaveštenje o obustavi postupka za putničko vozilo

SRC „ŠUMADIJA“ sprovodi postupak javne nabavke putničkog automobila , JN 02/15.

Poziv

KD teretno vozilo

07.07.2015. Obaveštenje :

Ustanova SRC „Šumadija“ sprovodi postupak javne nabavke putničkog autmobila, JN 03/15. Pozivaju se svi potencijalni ponuđači, koji mogu da realizuju predmetnu javnu nabavku da uzmu učešće u predmetnom postupku.

Poziv 

KD putničko vozilo 

OBAVEŠTENJE : 09.07.2015.

Preuzmite:

OBAVEŠTENJE

OBAVESTENJE :03.08.2015.

Obustavlja se postupak javne nabavke putničkog automobila iz razloga što nije pribavljena ni jedna prihvatljiva ponuda. Ustanova SRC „Šumadija“ u skladu sa tim objavljuje obaveštenje o obustavi postupka postupka javne nabavke putničkog automobila,JN 03/15.

Obaveštenje o obustavi postupka za putničko vozilo 2

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

22.10.2015

Javna nabavka rekonstrukcija toaleta, JN 04/15

Poziv za rekonstrukciju toaleta 

KD rekonstrukcija toaleta

Odluka o rekonstrukcija toaleta

23.10.2015.

SRC „Šumadija“ sprovodi postupak javne nabavke putničkog automobila

Poziv za putničko vozilo

KD putničko vozilo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Punto

Odluka o dodeli za putnički automobil

16.03.2016.

PLAN JAVNIH NABAVKI

PLAN JAVNIH NABAVKI USTANOVE SPORTSAKO-REKREATIVNI CENTAR „ŠUMADIJA„ ZA 2017-tu GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI

Poziv i Konkursnu Dokumentaciju

poziv

KD Struja

Odluka o dodeli ugovora: 09.06.2017.

Odluka o dodeli za struju

Izmena plana nabavki za 2017. godinu – 29.11.2017

Plan nabavki za 2017. godinu

Javna nabavka podloge za sportski teren

Poziv za igralište
KD igralište

14.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli za igralište

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

28.06.2018.

Konkursna dokumentacija u javnoj nabavci MOBILNE TELEFONIJE

Конкурсна документација за услуге мобилне телефоније

16.07.2018.

Javna nabavka električne energije

Poziv za struja 16.07.2018.
KD Struja 16.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora: 03.08.2018.

Odluka o dodeli za struju

03.08.2018.

Javni poziv za dodelu termina u hali sportskog centra

Javni poziv za dodelu termina u hali sportskog centra

04.01.2019.

Izmena plana nabavki za 2018. godinu

Izmena plana nabavki za 2018. godinu

28.01.2019.

Potpisan plan nabavki za 2019

Potpisan plan nabavki za 2019

22.03.2019.

Javna nabavka prirodnog gasa za grejanje

Poziv za gas 2019
KD Gas 2019

03.04.2019.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke prirodnog gasa

Odluka o obustavi postupka javne nabavke prirodnog gasa

08.04.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke prirodnog gasa

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke prirodnog gasa

14.06.2019.

Javna nabavka za spasilačke službe na bazenu

Poziv za spasioce 14.06.2019.
KD spasioci 14.06.2019.

17.06.2019.

Izmene plana JN Jun 2019.

Izmene plana JN Jun 2019.

11.07.2019.

Javna nabavka električne energije

Poziv za struja 11.07.2019.
KD Struja 11.07.2019.

11.07.2019.

Javna nabavka tarafleksa

Poziv za tarafleks 11.07.2019.
KD tarafleks 11.07.2019.

17.07.2019.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda el. energije i Izmena konkursne dokumentacije

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda 17.07.2019.
Izmena KD Struja 17.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora: 30.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora za JN El. energije

Odluka o dodeli ugovora: 30.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora za JN tarafleksa sa ugradnjom

Javni poziv za dodelu termina u hali SRC "Šumadija": 14.01.2020.

Javni poziv za dodelu termina u hali SRC "Šumadija"

10.02.2020.

Javna nabavka angažovanja spasilaca

Poziv za spasioce 10.02.2020.
KD spasioci 10.02.2020.

24.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku angazovanje spasilaca

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku angazovanje spasilaca

15.06.2020.

Prvi javni poziv za termine, drugi deo 2020.

Prvi javni poziv za termine, drugi deo 2020.

16.06.2020.

Javna nabavka električne energije

Poziv za struja 16.06.2020.
KD Struja 16.06.2020.

24.06.2020.

Pojasnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku elektricne energije

Pojasnjenje za struju

25.06.2020.

Javna nabavka prirodnog gasa za grejanje

Poziv za gas 25.06.2020.
KD Gas 25.06.2020.

03.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku elektricne energije

Odluka o dodeli ugovora

08.07.2020.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke gasa

Odluka o obustavi postupka javne nabavke gasa

16.07.2020.

Konkursna dokumentacija u javnoj nabavci MOBILNE TELEFONIJE

Конкурсна документација за услуге мобилне телефоније

15.10.2020.

1. Interni akt PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

1. Interni akt PRAVILNIK O JN

15.10.2020.

2. Inerni akt PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

2. Inerni akt PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

05.11.2020.

Poziv za prikupljanje ponuda za zakup

Poziv za ponude za zakup

25.05.2021.

Plan javnih nabavki SRC Sumadija za 2021. godinu

Plan javnih nabavki SRC Sumadija za 2021. godinu

01.06.2021.

Prvi javni poziv za termine drugi deo 2021

Prvi javni poziv za termine drugi deo 2021

07.06.2021.

Javni poziv gas

Javni poziv gas
Prirodni gas za grejanje
Prirodni gas za grejanje(1)

07.06.2021.

Javni poziv za spasioce

Javni poziv za spasioce
Angazovanje spasilaca
Angazovanje spasilaca(1)

08.06.2021.

Javni poziv elektricna energija

Javni poziv elektricna energija
Nabavka elektricne energije
Nabavka elektricne energije(1)

16.06.2021.

Odgovori na zahtev za pojasnjenjima za JN 02 21 el. energija

Odgovori na zahtev za pojasnjenjima za JN 02 21 el. energija

16.06.2021.

Odgovori na zahtev za pojasnjenjima za JN 03 21 angazovanje spasioca

Odgovori na zahtev za pojasnjenjima za JN 03 21 angazovanje spasioca

17.06.2021.

Javni poziv elektricna energija

Javni poziv - precisceni tekst elektricna energija
Nabavka elektricne energije 17.06.
Nabavka elektricne energije(1) 17.06.

17.06.2021.

Javni poziv za spasioce

Javni poziv - precisceni tekst angazovanje spasilaca 17.06.
Angazovanje spasilaca 17.06.
Angazovanje spasilaca(1) 17.06.

22.06.2021.

Obavestenje o dodeli ugovora, obustavi ili ponistenju (1) 22.06.

Obavestenje o dodeli ugovora, obustavi ili ponistenju (1) 22.06.
Odluka o obustavi 22.06.

29.06.2021.

Odluka o dodeli Ugovora JN 03-21 Angazovanje spasilaca

Odluka o dodeli Ugovora JN 03-21 Angazovanje spasilaca

13.07.2021.

Oduka o dodeli Ugovora elektricne energije

Oduka o dodeli Ugovora elektricne energije

27.07.2021.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za spasioce

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za spasioce

18.08.2021.

Obavestenje o dodeli ugovora za struju

Obavestenje o dodeli ugovora za struju

10.06.2022.

Plan Javnih Nabavki 2022

Plan Javnih Nabavki 2022

14.06.2022.

Javni poziv gas

Javni poziv gas 2022
Prirodni gas za grejanje (1) 2022
Prirodni gas za grejanje (2) 2022

14.06.2022.

Javni poziv za spasioce

Javni poziv angazovanje spasilaca 2022
Angazovanje spasilaca (1) 2022
Angazovanje spasilaca (2) 2022

POJASNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

POJASNJENJE

14.06.2022.

Javni poziv elektricna energija

Javni poziv elektricna energija 2022
Nabavka elektricne energije (1) 2022
Nabavka elektricne energije (2) 2022

POJASNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Pojasnjenje konkursne dokumentacije

28.06.2022.

Odluka o obustavi -gas

Odluka o obustavi -gas

28.06.2022.

Odluka o dodeli ugovora -spasioci

Odluka o dodeli ugovora -spasioci

28.06.2022.

Odluka o dodeli ugovora -struja

Odluka o dodeli ugovora -struja

07.07.2022.

Konkursna dokumentacija u javnoj nabavci MOBILNE TELEFONIJE

Konkursna dokumentacija za usluge mobilne telefonije 07.07.2022.

11.07.2022.

Obavestenje o dodeli ugovora,obustavi postupka ili ponistenju postupka

Obavestenje o dodeli ugovora,obustavi postupka ili ponistenju postupka

09.08.2022.

Obavestenje o dodeli ugovora,obustavi postupka ili ponistenju postupka 09.08.2022. STRUJA

Obavestenje o dodeli ugovora,obustavi postupka ili ponistenju postupka 09.08.2022. STRUJA

09.08.2022.

Obavestenje o dodeli ugovora,obustavi postupka ili ponistenju postupka 09.08.2022. SPASIOCI

Obavestenje o dodeli ugovora,obustavi postupka ili ponistenju postupka 09.08.2022. SPASIOCI

23.12.2022.

Plan rodne ravnopravnosti Sportskog rekreativnog centra Sumadija

Plan rodne ravnopravnosti Sportskog rekreativnog centra Sumadija

12.05.2023.

Javni poziv gas

Javni poziv gas 2023
Konkursna dokumentacija-Prirodni gas za grejanje 2023
Konkursna dokumentacija-Prirodni gas za grejanje (1) 2023

12.05.2023.

Javni poziv spasioci

Javni poziv spasioci 2023
Konkursna dokumentacija-Angazovanje spasilaca 2023
Konkursna dokumentacija-Angazovanje spasilaca (1) 2023

12.05.2023.

Javni poziv elektricna energija 2023

Javni poziv elektricna energija 2023
Konkursna dokumentacija-Nabavka elektricne energije 2023
Konkursna dokumentacija-Nabavka elektricne energije (1) 2023

29.05.2023.

Odluka o obustavi -gas

Odluka o obustavi gas

29.05.2023.

Odluka o dodeli ugovora spasioci

Odluka o dodeli ugovora spasioci

29.05.2023.

Odluka o dodeli ugovora elektricna energija

Odluka o dodeli ugovora elektricna energija

08.06.2023.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru spasioci

Obavestenje o zakljucenom ugovoru spasioci

09.06.2023.

Obavestenje o obustavi postupka gas

Obavestenje o obustavi postupka gas

03.08.2023.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru STRUJA

Obavestenje o zakljucenom ugovoru STRUJA
O NAMA

 1. Tereni SRC "Šumadija":
  • hala sa tribinama za 1500 gledalaca površine 1360m2,
  • sala sa tribinama za 100 gledalaca ukupne površine 560m2,
  • trim kabinet površine 80m2,
  • sala za karate i džudo treninge i druge boliračke sportove,
  • teretana,
  • četiri svlačionice sa tuševima sa toplom i hladnom vodom.
 1. Otvoreni bazen sa terenima za odbojku na pesku, mali fudbal i restoranom, u selu Garaši na 7 km od Aranđelovca
 2. Otvoreni tereni sa tribinama površine 23 ara i 74m2, predviđenog za sportove kao što su: rukomet, košarka, odbojka, mali fudbal.
 3. Klizalište se nalazi tokom zime u banjskom parku. Pored objekata namenjenih sportu ustanova SRC "Šumadija" poseduje:
  • Restoran sa kuhinjom površine 227m2,
  • Hol za organizovanje porodičnih i drugih svečanosti površine 276.30m2, podeljenih u 16 prostorija veličine od 9-42m2.

Kontakt podaci

 • Tel. centrala:   034/720-290
 • Direktor:      034/720-281
 • Komercijala:    034/720-290
 • Restoran:      034/720-290
 • Faks:        034/720-290
 • Glavni račun:840-331664-65
 • Pod račun:   840-331668-53
 • PIB:        100994344
 • Matični broj:         07345810

 

 • Telefon:
  +381 34 720 290
 • Email:
  office@srcsumadija.rs
 • Adresa:
  Kneza Mihaila 33c/1, Aranđelovac,34300 Srbija